Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kodex člena Klubu Hledačů Historie

  • Při svém konání jedná pouze v rámci platné legislativy.
  • Vystupuje tak, aby nebyl na obtíž ostatním spoluobčanům.
  • Je vždy na vyžádání nápomocen státním orgánům a institucím.
  • Svoji činnost provádí pouze na místech, kde takováto není zákonem, nebo vlastníkem pozemku zakázána. Na místech známých jako archeologická naleziště, činnost  může vykonávat pouze na základě případné smlouvy mezi státními orgány a sdružením.
  • Pokud nabude domnění, že místo, na němž se nachází, by mohlo být archeologicky zájmové a dosud mu tato skutečnost není známa, oznámí svůj poznatek neprodleně příslušným institucím, buď přímo, nebo přes orgány sdružení. V každém případě však okamžitě ukončí na tomto místě svoji činnost.
  • Místo, na němž svoji činnost provádí, zanechá bez rušivých stop a v čistotě.